VVS

Murer & VVS Kjeld Hansen Aps. er specialister inden for VVS installationer og står altid klar til at rykke ud til opgaver af enhver art . For os er ingen opgaver for store eller små.

Vore veluddannede medarbejdere møder hele tiden nye udfordringer og er derfor altid motiverede og engagerede. Vi har en lang og solid tradition for at udføre håndværk af høj kvalitet.

Vi løser alt fra utætte vandrør og service på varmeanlæg til VVS-installation i nye parcelhuse og store VVS-enterpriser i alle former for byggerier.

VVS-installationer

Vi etablerer nye vand, varme og sanitetsinstallationer samt tilbyder udvidelse og reparation af eksisterende VVS-anlæg. Derudover har vi særligt fokus på servicearbejde, fordi det er vigtigt for os at være med til at sikre, at dine VVS installationer udnyttes optimalt.

VVS-tjek

Vi tilbyder autoriseret VVS tjek når du flytter ud ad eller ind i en lejlighed. Vi tjekker alle synlige installationer og der udarbejdes en skriftlig rapport. VVS tjekket sikrer både sælger og køber, så der ikke kommer nogle overraskelser i VVS installationerne.
Prisen for VVS tjek er 995,00 kr. inkl. moms.

Varmeanlæg

Der er penge at spare når varmeanlægget fungerer optimalt. Tag Murer & VVS Kjeld Hansen med på råd, og få tjekket om varmeanlægget f.eks. bruger for meget energi. Ud over energioptimering tilbyder vi også at passe varmecentraler.

Naturgas

Vi installerer naturgasanlæg i virksomheder, ejendomme og hos private, der ønsker at udskifte deres el-varmeanlæg eller oliefyr, ligesom vi udskifter eksisterende naturgasinstallationer med nye. Vi udfører alt indenfor gas.

Fjernvarme

Vi hjælper både private kunder og store ejendomme med at konvertere eksisterende varmeanlæg til fjernvarme. Derudover kan vi hjælpe med et fjernvarmecheck, som kan hjælpe private og ejendomsselskaber med at reducere og/eller optimere energiforbruget.

Badeværelser

Vi moderniserer badeværelser efter Dine ønsker. Vi samarbejder med både tømrer, maler og elektrikker.

Blikarbejde

Vi udfører alle former for blikarbejde, herunder etablering og udskiftning af tagrende og nedløb, beklædning af kviste og tage med zink, kobber, aluminium eller bly. Derudover udfører vi diverse inddækningsarbejder, f.eks. inddækning af skotrender og skorstene.

Tagrenovering

Vi udfører alle typer tagreparationer samt udskiftning af bl.a. skifer- og zinktage.

Jordledning

Vi udfører jordlednings arbejde.